soytudiablo
Kada je stigao, svega nekoliko blokova peške do reke, po navici, izabrao je klupu ispod lipe. Njene gole grane, plesale su na vetru, koji samo pored reke nosi miris slobode. To se oseća, jedino kada se udahne duboko.
- Nikola Dumitrašković (Tajne Dunava)

Čovek je najjača magija kada to želi da bude, kada voli i brine.
- Nikola Dumitrašković (Tajne Dunava)

Razumi me, nisam ja kao običan svet. Imam svoje ludilo, živim u drugoj dimenziji, i nemam vremena za stvari koje nemaju dušu.